Informacje ogólne

Kilka słów o Nas

Fundacja na Rzecz Wspierania Szkół i Przedszkoli Integracyjnych została utworzona w 1994 roku. Od początku swojej działalności wspiera finansowo integracyjne placówki oświatowe (szkoły, przedszkola, ośrodki integracyjne, placówki służby zdrowia), które mogą nieodpłatnie realizować terapie dla dzieci niepełnosprawnych. Fundacja poprzez swoją bieżącą działalność dąży do stworzenia optymalnych warunków dla rozwoju dzieci zdrowych i niepełnosprawnych, prowadzi aktywne działania w formie Grupy Wsparcia dla rodziców w zakresie wychowania i stymulacji rozwoju dzieci, wskazuje kierunki integracji dzieci sprawnych i niepełnosprawnych.

Fundacje realizuje również działania z zakresu szkolenia kadry terapeutycznej szkół i przedszkoli w zakresie integracji społecznej oraz pierwszej pomocy medycznej.

Cele statutowe

  • Tworzenie, prowadzenie i wsparcie finansowe integracyjnych placówek oświatowych – szkół i przedszkoli, ośrodków integracyjnych, placówek służby zdrowia oraz pomoc społeczna w tym zakresie.
  • Stworzenie optymalnych warunków rozwoju dzieci zdrowych i niepełnosprawnych w integracyjnych placówkach oświatowych.
  • Prowadzenie poradnictwa dla rodziców w zakresie wychowania i stymulacji rozwoju dzieci, integrowania dzieci sprawnych i niepełnosprawnych.
  • Prowadzenie działalności szkoleniowej dla kadry szkolnej i przedszkolnej zainteresowanej integracją.
  • Popularyzowanie idei integracji w piśmiennictwie i środkach masowego przekazu.
  • Działalność szkoleniowa, edukacyjna dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych.
  • Działalność charytatywna.
  • Ochrona i promocja zdrowia.
  • Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym rehabilitacja, w szczególności dzieci i młodzieży.

Pracownicy fundacji

Fundacja współpracuje z  psychologiem pracującym pod stałą superwizją, który  prowadzi Grupę Wsparcia i odpowiada za realizację merytoryczną projektu. Fundacja współpracuje również z lekarzami, pedagogami, oligofrenopedagogami, terapeutami integracji sensorycznej i konsultantami (pedagog specjalny, logopeda,) którzy posiadają kilkuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z niepełnosprawnymi. Poza tym zatrudniamy 2 pracowników administracyjno – biurowych oraz personel pomocniczy. Wszyscy pracownicy posiadają studia wyższe, posiadają ukończone szkolenia specjalistyczne lub studia podyplomowe terapii dzieci i ich rodzin. Psycholog, terapeuci behawioralni, terapeuci integracji sensorycznej, logopeda posiadają kwalifikacje do pracy z dziećmi autystycznymi.

Wolontariat

Chcesz zostać wolontariuszem i wspierać naszą idee działania? Realizować projekty i pomagać dzieciom? Napisz do nas na adres: kontakt@fundacjawsipi.pl

Pełen statut fundacji

Dokument zostanie załączony na stronę wkrótce.

Speak Your Mind

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>